Dlhodobo pomáhame obyvateľom sídlisk dosiahnuť na vyššiu úroveň bývania, príjemnejšie prostredie a lepší život bez nutnosti zmeny adresy. Dodávame v spolupráci s výrobcom hliníkové lodžiové zábradlia a hlavne predlžujeme lodžiové podlahy, teda zväčšujeme Váš životný priestor – Vaša lodžia je po našom zásahu nielen väčšia, ale tiež významne užívateľsky prívetivejšia.

Firma Spoľahlivo, s.r.o. je obchodne – realizačná spoločnosť s mnohoročnou praxou, a s firmou 7points dlhodobo úzko spolupracuje. Preto firma Spoľahlivo tvorí obchodné zastúpenie pre Slovenskú republiku.

Spoločnosť 7points je výrobcom systémov predĺženia lodžiových podláh, lodžiových zábradlí a lodžiových prístavieb. Má sídlo v ČR a na tomto stavebnom trhu má stovky úspešných

V tejto webovej prezentácii je pomerne presne popísané, čo všetko s Vašou lodžiou vieme urobiť, napriek tomu je vždy výhodnejšie každú stavbu individuálne zhodnotiť a navrhnúť optimálne riešenie. Preto neváhajte, a aj keď je Váš zámer ešte na začiatku a realizácia neistá, obráťte sa nás – radi ideálne riešenie nezáväzne navrhneme.

tešíme sa na spoluprácu s Vami

tlačidlo: pre viac informácií vstúpte

 

za spoločnosť Spoľahlivo, majiteľ firmy                   za spoločnosť 7points, majiteľ firmy
                     Marián Tyršel                                                   Marek Hirš