Financovanie

Nevyhnutnou podmienkou úspešnej realizácie obnovy Vášho bytového domu je samozrejme dôkladná príprava. Tá spočíva okrem iného aj v analýze finančných zdrojov.

 

Finančné zdroje možno rozdeliť do dvoch skupín:

  • fond prevádzky, údržby a opráv
  • cudzie finančné zdroje – úvery z bánk a od štátu, stavebné sporenie a dotácie od štátu

 

Najjednoduchším nástrojom je financovanie projektu vlastnými prostriedkami – z fondu prevádzky, údržby a opráv. Ten však spravidla (aj vďaka pomerne nízkym platbám do fondu) nepostačuje na rekonštrukciu väčšieho rozsahu ako je v našom prípade prístavba alebo rozšírenie lodžií. .

 

Naša spoločnosť Vám ponúka v prípade, že nedisponujete takou výškou vlastnej hotovosti ako je potrebné, nájdenie primeraného finančného riešenia pre Váš projekt. Spolupracujeme s viac ako 30-timi finančnými inštitúciami, kde využívame vlastné produktové portfólio. Naším cieľom je hlavne individuálny a zodpovedný prístup ku každému klientovi.

 

Nájdeme Vám optimálne riešenie, vybavíme všetky potrebné doklady a v poslednom rade bezplatný akýkoľvek servis po celú dobu trvania obchodného vzťahu.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o financovaní, kontaktujte nás a radi vám poskytneme podrobnejšie informácie.

 

                                                                                                M.A. Eva Tyršelová