Vzniku spoločnosti predchádzalo 15– ročné pôsobenie v oblasti stavebníctva. Na začiatku jej konateľ, Marián Tyršel v rokoch 2002-2006, bol výrobným a montážnym pracovníkom, neskôr konštruktérom a obchodným manažérom pre predaj plastových a hliníkových okien, zimných záhrad a fasád. Od roku 2007-2012 sa zamestnal ako manažér stavieb komplexnej obnovy bytových domov v stavebnej spoločnosti.

 

Po týchto skúsenostiach založil vlastnú živnosť, ktorá bola na trhu medzi rokmi 2012-2020 a súbežne od roku 2016 etabloval stabilnú spoločnosť s r.o. na slovenský trh, ktorá sa zamerala na výrobu, dodávku a následnú montáž hliníkových a sklenených systémov podľa požiadaviek zákazníkov. Hlavná špecializácia sú výplne otvorových konštrukcií.

Aby firma zaručila vysokú mieru precízneho prevedenia dodávky výrobkov, zodpovednosti a flexibility voči objednávateľovi, jej montážne práce sú realizované vlastnými zamestnancami. Zamestnanci sú každoročne preškolení na novinky v stavebnom priemysle a kvalitatívne požiadavky pre montáže. Samozrejmosťou sú platné BOZP skúšky, práce vo výškach, viazačské kurzy, ktoré ku svojej práci potrebujú.

  

“Dôraz kladiem na kvalitu výroby a dodávaných materiálov, prevedeniu montážnych prác a v neposlednom rade na spokojnosť koncového zákazníka. Samozrejmosťou je dodržiavanie všetkých príslušných noriem stavebného zákona.
Spolupracujem výhradne len s renomovanými, certifikovanými a praxou odskúšanými dodávateľmi. “

Marián Tyršel
konateľ spoločnosti