O nás

Vzniku spoločnosti predchádzalo 15 ročné pôsobenie v oblasti stavebníctva. Na jej začiatku konateľ Marián Tyršel v rokoch 2002 – 2006, bol výrobným a montážnym pracovníkom, neskôr konštruktérom a obchodným manažérom pre predaj plastových a hliníkových okien, zimných záhrad a fasád.

Od roku 2007 – 2012 sa zamestnal ako manažér stavieb komplexnej obnovy bytových domov v stavebnej spoločnosti.

Po týchto skúsenostiach založil vlastnú živnosť, ktorá bola. Na trhu medzi rokmi 2012- 2020 a súbežne od roku 2016 etabloval stabilnú spoločnosť s.r.o. na slovenský trh, ktorú zameral na výrobu, dodávku a následnú montáž hliníkových a sklenených systémov podľa požiadaviek zákazníkov. Hlavná špecializácia sú výplne otvorových konštrukcií.

Aby firma zaručila vysokú mieru precízneho prevedenia výrobkov, flexibilitu a kvalitu voči investorovi, montážne práce realizuje výhradne vlastnými zamestnancami. Tí sú každoročne preškolení na novinky v stavebnom priemysle a kvalitatívne požaidavky na montáže. Samozrejmosťou sú platné BOZP skúšky, práce vo výškach, viazačské kurzy, ktoré ku svojej práci potrebujú.

“Dôraz kladiem na kvalitu výroby, dodávaných materiálov, výrobkov, prevedeniu montážnych prác a v neposlednom rade spokojnosť koncového zákazníka. Samozrejmosťou je doržiavanie všetkých príslušných noriem stavebného zákona.
Spolupracujem výhradne len s renomovanými, certifikovanými a pravou odskúšanými dodávateľmi.“

Marián Tyršel

Konateľ spoločnosti

Návrat hore